Všeobecné obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti:                      Království litiny - Ing. Roman Skácel
Ulice a číslo popisné:                  Horní Valy 3067/1
Město a PSČ:                              695 01  Hodonín
Stát                                              Česká republika
IČ:                                               00961116
DIČ:                                            CZ6407291880

 

Odpovědná osoba, kontakt a odborné poradenství

Ing. Roman Skácel, obchodní manažer - Království litiny, telefon 603 117 808, e-mail: litina@outlook.com .

 

Pracovní doba

Elektronický obchod „Království litiny pro Vaše kamna a krby“ (dále jen e-shop) bude dostupný nepřetržitě, objednávka kupujícího bude vyřízena a potvrzena nejpozději první následující pracovní den po dni objednání, v pracovní dny v době od 11:30 do 24:00 hod.

 

1) O registraci

Registrace slouží kupujícímu ke zjednodušení jeho pohybu na stránkách e-shopu a především pak při realizaci objednávky. V případě registrace má kupující nárok na slevu ve výši 3% (z ceny bez DPH) na veškeré nabízené zboží. Prodávajícímu usnadňuje registrace vyhledávání údajů o kupujícím v případě, že s ním potřebuje komunikovat, a to včetně vzájemné koordinace při předání zboží přepravní firmou.

Údaje, které kupující předá prodávajícímu při svojí registraci, použije prodávající výhradně pro účely identifikace kupujícího při objednání zboží a při vyřízení objednávky ve firmě Království litiny. Tyto informace nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Království litiny, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých informačních službách společnosti.

Nakládání s osobními údaji je podrobně specifikováno v článku Podmínky ochrany osobních údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně jednou do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nebude významná. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: litina@outlook.com, též telefonicky a nebo na uvedené poštovní adrese firmy.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace, kupující tak ztrácí výhodu slevy.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to zpravidla prostřednictvím e-mailu). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, která upravují všeobecně platné právní předpisy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a přepravou zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladu prodávajícího (bylo aktuálně vyprodáno), bude kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat, s návrhem náhradního termínu dodání, nebo náhradního typu zboží, které skladem je k dispozici.

 

Storno objednávky

Pokud bude provedeno storno objednávky do 10. hodiny ranní následujícího pracovního dne od jejího objednání, je objednávka považována za zrušenou, pokud již nebylo objednané zboží expedováno. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy předání zboží

 

Přeprava smluvními dopravci prodávajícího

Pokud si tuto možnost kupující zvolí, bude mu zboží doručeno smluvními přepravními společnostmi prodávajícího, tedy zpravidla Českou poštou s.p. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, bude účtováno ve výši platných tarifů, uzavřených mezi přepravcem a prodávajícím uvedeným v menu objednávek. Prodávající se zavazuje vždy hledat optimální cenu přepravného s ohledem na zájmy kupujícího. Pokud bude zákazník vyžadovat konkrétní přepravní firmu, bude k tomu prodávající vždy přihlížet, pokud si tuto přepravu sjedná zákazník samostatně. Při přepravě velkých dodávek, nebo na velké vzdálenosti, bude prodávající s kupujícím cenu přepravy konzultovat. V případech vlastní přepravy zákazníka bude po dohodě účtováno balné, protože v těchto případech není prodávající chráněn smluvním vztahem se svým přepravcem.

Cena zahrnuje všechny služby přepravce, tedy možnost výzvy kupujícího (předání informací o stavu zásilky přes SMS), možnost krátkodobého uložení zboží na přesně stanovenou dobu ve skladech přepravce, při nezastižení kupujícího s možností druhého termínu doručení, sledování průběhu doručení a informování prodávajícího i kupujícího o situaci při doručení zboží, možnost komunikace s dopravcem, možnost rozbalení zásilky při doručení a její následné převzetí, možnost zaplatit za přepravu osobně přepravci při převzetí zásilky (doběrečné), možnost nepřevzetí zásilky, pokud je poškozená, atd.

Zásilka je zpravidla v ČR doručena v pracovní dny do 48 hodin, které plynou od 16. hodiny pracovního dne následujícího po objednání zboží do 24.00 hodin dne předchozího.

 

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat o termínu jeho dodání na svůj sklad. Objednávky lze vyzvedávat ve volkoobchodním skladu Království litiny, Horní Valy 1 v Hodoníně od 08.00 do 16.00 hod. v pracovních dnech a mimo tuto dobu a ve dnech pracovního volna, po dohodě.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu vychází z celkové váhy dodávky a vzdálenosti ke kupujícímu. Reklamace zásilky je možná až do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání.

Za osobní odběr se považuje též situace, kdy zboží bude předáno dopravci, kterého si sjednal kupující na své náklady. V tomto případě je nezbytné, aby kupující předal prodávajícímu všechny informace o dopravci a předpokládané době převzetí zboží ve skladu prodávajícího tímto dopravcem.

 

Doručení zboží Českou poštou – Obchodní balík

Poštovné za služby České pošty bude účtováno podle platných tarifů přepravce.

Cena nezahrnuje žádné nadstandardní služby. Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do své poštovní schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto je aktuálně možné komunikovat s dopravcem a jsou k dispozici nástroje k ovlivnění zásilky, nebo jejího sledování. V případě služby Balík do ruky a Balík na poštu Česká pošta limituje maximální hmotnost jednoho balíku, a to 30 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Reklamace zásilky je v případě využití služeb České pošty možná pouze při převzetí zboží. Zákazník má právo zboží nepřevzít, pokud je zřejmé, že byla zásilka přepravní společností poškozena. V případě poškození obalu při doručení zásilky má právo tuto vybalit a přesvědčit se o neporušenosti a úplnosti jejího obsahu.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná vnější lepící páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce tím, že zásilku nepřevezmete. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost, pokud již došlo k doručení zásilky bez reklamace. Přesto však bude se zákazníky spolupracovat na vyřešení vzniklých případů poškození zboží přepravou, pokud se o tomto poškození tito doví až po převzetí zásilky.

Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne od jejího odeslání, což garantuje smlouva Království litiny s přepravními společnostmi.

 

4) Záruka

V balíku vždy předává prodávající kupujícímu daňový doklad, nebo mu ho předá osobně při osobním odběru zboží po předplatbě (daňový doklad - faktura). Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku na e-shopu v detailu zboží a její dobu upravují obecně platné zákonné normy.

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že objednané zboží při převzetí kupujícím není ve shodě se závaznou objednávkou zboží nahrazující kupní smlouvu (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího závazné objednávce, a to podle požadavku kupujícího výměnou zboží, nebo poskytnutím slevy z ceny zboží, nebo může kupující od smlouvy odstoupit (zboží vrátit a prodávající vrátí kupujícímu plnou cenu zboží). Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem, tedy 2 roky. Záruka se vztahuje především na možné skryté vady materiálu, které nebyly před použitím zboží patrné. Záruka se nevztahuje na poškození, nebo znehodnocení zboží kupujícím, při jeho nesprávném použití, nebo manipulaci s ním. Záruka se dále nevztahuje na případy nesprávného použití zboží, kupříkladu špatného (obráceného) vložení roštu do roštového pole atd.

 

6) Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně (např. prostřednictvím e-mailu) mu sdělí, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze (ve výši skutečné kupní ceny zboží včetně daní) je možné vrátit pouze bezhotovostně na kupujícím určený bankovní účet. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy kupující bere na vědomí, že již vynaložené náklady (např. na přepravu zboží, nebo doběrečné) nese sám, protože se jedná o náklady již vynaložené prodávajícím, vůči jeho smluvnímu přepravci.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě závazné objednávky získal, včetně daňového dokladu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, použito nebo opotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, nebo opotřebeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu zboží. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Pokud je zboží poškozeno, nebo již bylo použito a není proto možné je považovat za standardní zboží pro prodej, má právo prodávající toto zboží již od kupujícího nepřijmout.

Oproti výši kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, má prodávající právo v tomto případě započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, a to včetně vlivu koroze.
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.
 

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků, pokud celková objednávka přesáhne 30 kg váhy. Poštovné pak bude účtováno za každý takový balík zvlášť, doběrečné bude však účtováno vždy pouze jednou, a to za celou dodávku, jako celek.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1)   Kupující připraví zásilku k odeslání podle popisu níže. Jakmile bude vědět, kdy a kde zásilku bude moci prodávající převzít, kontaktuje ho a údaje mu předá.

2)   Zboží, které bude kupující zasílat zpět na adresu prodávajícího, zašle dle popisu níže kupujícím zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

1.   Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém ji kupující převzal při dodávce.

2.   Ke zboží kupující přiloží doklad o koupi a všechny části dokumentace ke zboží.

3.   Kupující pro zabalení vždy použijte více vrstev balicího papíru nebo raději karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození obalu ani zboží.

4.   Pokud bude zboží zasláno kupujícím na dobírku, nebude prodávajícím převzato.

5.   Peníze vrátí prodávající kupujícímu na jeho bankovní účet – je nezbytné ho uvést.

6.   Platba proběhne neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

7.   Peníze budou bezhotovostně převedeny až na základě jeho převzetí a kontroly stavu zboží a jeho úplnosti.

8.   V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady, které prokazatelně prodávající při dodání zboží kupujícímu měl.

9.   Kupující je dále povinen zboží pro přepravu pojistit.

1    Rizika spojená s případným poškozením zboží při jeho vrácení kupujícím k prodávajícímu nese kupující. Poškozenou zásilku prodávající nemusí převzít.

 

 

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat při objednávání ještě před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

1.        Předplatba - platba předem, při výběru této možnosti obdrží kupující předem zálohovou fakturu, nebo rovnou fakturu - daňový doklad se všemi údaji k platbě (zpravidla e-mailem pro urychlení procesu), včetně přepravních nákladů a započítání slev. Zboží bude v tomto případě expedováno, nebo předáno prodávajícímu (jeho přepravci) ihned po obdržení platby na bankovní účet prodávajícího a o termínu odeslání bude kupující informován. Originál faktury v tištěné podobě bude vždy součástí dodávky, nebo předání zboží.

2.        Dobírka - objednané zboží zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím svého smluvního přepravce a při převzetí tohoto zboží je kupující uhradí v hotovosti tomuto přepravci, včetně ceny dopravy a doběrečného.

 

9) Reklamace

V případě, že kupující zjistí poškození převzatého zboží, tedy jeho viditelné vady nebo nefunkčnost, postupujte dle Reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. těchto VOP.

 

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a dokumentací, která byla součástí dodávky, a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

1.         Kupují je POVINEN zkontrolovat dodané zboží DŮKLADNĚ již při převzetí od dopravce. Pokud se domnívá, že zboží bylo poškozeno (vnitřek chrastí, obal je poškozen, balík má podivný, nebo nepevný tvar atd.), má právo balík před dopravcem otevřít a prověřit stav zboží, pokud mu to nebude umožněno, pak má právo zboží vůbec nepřevzít. O podezření na poškození zboží a jeho nepřijetí z tohoto důvodu je povinen informovat prodávajícího.

2.          Pokud již kupující od dopravce zboží převezme a zjistí až potom, že je zboží poškozeno (znehodnoceno), je povinen neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dní od doručení) zboží u dopravce REKLAMOVAT, čímž zahájí reklamační řízení. Pokud reklamaci nemůže zahájit, nebo nechce, je možné předat do 2 pracovních dnů prodávajícímu plnou moc k reklamačnímu řízení a ten reklamační řízení na základě této plné moci zahájí. Pokud nebude reklamační řízení vůbec zahájeno, nebude možné ani posoudit oprávněnost reklamace kupujícího a celé reklamační řízení tím končí.

3.       Po zahájení reklamačního řízení u dopravce kupující nejprve vady zboží a způsob zabalení vyfotografuje a tuto fotodokumentaci prodejci zašle na e-mail litina@outlook.com k prvnímu posouzení, je tak možné posoudit závadnost daného zboží ještě dříve, než bude přistoupeno k jeho vrácení prodejci. Do předmětu e-mailu napíše REKLMACE – objednávka č. ….. .

4.        Po posouzení fotodokumentace bude kupující vyzván k odeslání zboží na adresu Království litiny, Horní Valy 1, Hodonín, PSČ 695 01. A to jen v případě, když nebude zcela jasné, zda k poškození došlo a jak (doprava, vliv zákazníka, vliv užívání zboží , skrytá vada atd.)

5.         Jakmile bude kupující znát termín předání zásilky, předá tuto informaci prodávajícímu.

6.       Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství, původního obalu a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byla přijata kupujícím při dodávce. Ke zboží je nezbytné přiložit doklad o koupi.

7.        Kupující pro zabalení vždy použijte více vrstev balicího papíru nebo raději karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození původního obalu ani zboží.

8.        Pokud bude zboží zasláno kupujícím na dobírku, nebude prodávajícím převzato.

9.        Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

10.        Ihned po přijetí zboží prodávajícím obdrží kupující Reklamační protokol.

11.        Zboží bude prověřeno a závada potvrzena.

12.      Vadné nebo poškozené zboží (včetně skrytých vad zjištěných až užíváním) bude prodejcem kupujícímu vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena, a to po dohodě mezi oběma stranami.

13.      Prodávající zamítne reklamaci, pokud poškození zboží bylo zapříčiněno nesprávným používáním zboží, jeho neodborným používáním, stejně jako poškozením způsobeným vnějšími událostmi, nebo chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Upozorňujeme v této souvislosti na skutečnost, že všechny typy ROŠTŮ je nezbytné do roštového pole spalovacího prostoru jejich topného tělesa vložit vždy PLOCHOU stranou nahoru, uloží-li kupující rošt do roštového pole opačně, každopádně jej v brzké době nenávratně znehodnotí. V případě nejasností se vždy vyplatí raději se u prodávajícího informovat.

14.      V případě zamítnutí reklamace z důvodů uvedených v bodu 6, budou kupujícímu účtovány přepravní poplatky (za obě přepravy).

15.      Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v nabídce e-shopu Království litiny.

16.      O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání zboží podle původní objednávky, bude kupující informován o expedici zboží a termínu jeho doručení.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

Vaše Královstí litiny

 

Tyto VOP jsou platné od 1.9.2014 do odvolání (dne 25.5.2018 byly doplněny o parametry ochrany osobních údajů - GDPR).